PÅSKEN 2017

clock.jpeg


Menneskets kognitive evne (tenkeevne) startet for 70 000 år siden ifølge vitenskapen, mens andre vitenskapskaper hevder at menneskets talespråk er 100 000 år. Myten i Bibelen sier at mennesket ble fristet til å spise av kunnskapens tre, også kjent som syndefallet. Med menneskets evne til å bruke tegn og symboler, kom muligheten til å avbilde verden og dermed også forandre den.
Skriftspråket (symboler) opptrer for første gang i Babylon for 5200 år siden, da kommer også de første kongedømmene og pengene. Grunnlaget for dette var jordbruksrevolusjonen for 12000 år siden. Det romerske imperiet hersket i middelhavsområdet da kristendommen oppstod. 
Kapitalismen og vitenskapen tok for alvor fart for 500 år siden, og i år feires Martin Luthers 500 års jubileum. Vi vet at vi nå har overskredet jordens, økologiske grenser og vi har skapt atombomben. Vi har fått et nytt «språk» i hele verden gjennom internett.
Religionen sier at Jesus døde på korset, for å frelse menneskeheten fra synd og fortapelse, og at dette skjedde i påsken for ca. 1990 år siden. Det hevdes at det skjedde to mirakler som viser at Jesu var Guds sønn, - født av en jomfru og steg opp fra de døde.
Derfor predikes evangeliene (det glade budskap) til oss rundt om i det ganske land. Hjelper dette oss mennesker i dagens situasjon, der vi holder på å ødelegge kloden og risikerer utslettelse hvis atomvåpenet slippes løs?
Diktere Fjodor Dostojevskij skriver i boken «Brødrene Karamasov» en annen versjon av «det glade budskap». «Og likevel, om det noensinne har skjedd et veldig under på jorden, måtte det være denne dagen, dagen for disse tre fristelser». Dostojevskij tenker på da Jesus var ute i ørkenen i 40 dager og netter blant ville dyr, og da ble han fristet med de 3 maktfristelser, - pengedyrkelsen, makt-dyrkelsen og religionsdyrkelsen. Du kan selv lese om dette i Matteus evangelium kapitel 4, hvordan Jesus tvert sa nei, mens menneskeheten har falt for alle tre fristelser. 
Dostojevskij skriver videre om dette: «For i disse tre spørsmålene er liksom hele menneskehetens fremtidige historie samlet og forutsagt, - her fremmanes tre bilder hvor alle menneskenaturenes uløselige konflikter møtes».
Hva om dikteren har rett i at Jesus kom med klarhet i det som er gjemt i menneskenaturens irrganger? Hva om bevisstheten om å bruk tegn og symboler på riktig måte også kan skape muligheter for menneskehetens framtid på kloden?
Kan det være slik at påskens budskap inneholder flere dimensjoner, og at transformasjonen av menneskets bevissthet kan være både for individet og felleskapet?