En forklaring av Eiriks samiske sjamantromme

Sjamantromme_6.jpg

Det er en fantastisk glede å lansere sjamanens samiske sjamantromme. Et helt fantastisk samarbeid mellom Trommemaker Peter Armstrand og meg har ledet til designet av denne fantastiske sjamantrommen.

Den kan du nå bestille ekslusivt i nettbutikken min her. 

Trommen er skapt ut fra et moderne samisk forståelse av energisystemet i samisk mytologi. Under vil du finne en forklaring av symbolene i trommen. 

 

Forklaring av symbolene i trommen
 

Sjamantromme_2.jpg
Trommen_forklaring.jpg

Àrja

Àrja står for energi og besluttsomhet og kan ha den samme betydning som det greske ordet "logos". Dette har en struktur av "livets tre" som er den form den sørsamiske tromma er bygd opp etter. Denne bevissthet- og energi har mange ulike aspekter, det vitner de samiske symbolene om.

Raiden-acce

Raiden-acce kan være det uforklarlige som er bak hele skapelsen.

Màhtàràhkkà

Màhtàràhkkà er livets urmoder, og hennes livmor er Moder jord.

Bieggaalimmài og Chcealmmài

Bieggaalimmài og Chcealmmài, vindmannen og vannmannen er økologiske betingelser på vår jord.

Sàhràhkka og Jàbmiiàhkka

Sàhràhkka er livets vokter og Jàbmiiàhkka bærer av døden, liv og død er grunnleggende i våre menneskeliv.

Saivo

Saivo, det lykkelige folkets land, dit kommer fri-sjelen etter døden, mens kropps-sjelen forblir i moder jord. 

Ruhttu

Ruhttu, "energien" for sykdom er del av vårt liv, kanskje den delen som får oss til å vokse i bevissthet når vi ikke gjør det av en fri vilje.

Saivoriket

Saivoriket kan være der sjelen kommer etter døden, og det kan være håpet om å nå et kjærlighetens rike på jorden.

Noaide-gàzzi og Noaide-lodde

Noaide-gàzzi og Noaide-lodde, energiene som velger ut noaiden (den samiske sjamanen), og noaideveilederne i det biologiske liv i naturen, er avgjørende for sjamanen. Alle mennesker har muligheten til å få slik veiledning.

Beaivi og Ipmel

Beaivi og Ipmel er i midten av tromma. Solen skaper liv på jorden, vi er alle solen barn i materiell forstand. Ipmel, det høyeste symbolet vi kjenner, kan oversettes til "lys bevissthet-og energi". Kristendommen har brukt Ipmel som sin Gud Fader. Er en slik forståelse av virkeligheten av betydning for oss mennesker av i dag?