"LINE REDDER HAVET" NRK serie.

Line sa i starten av programmet at hun skulle se på  "The circle of life". Bra tenkt Line, men det gjelder gripe problemet der det starter - årsaken til problemet. Så jeg håper at serien tar for seg hva som kan ha ført til dette enorme problemet som avdekkes i disse dager. 

Det er klart at vi som enkeltmennesker har ansvar for hvordan vi bruker plast i hverdagen. Vårt økonomisk system er basert på mest mulig forbruk, da holdes hjulene igang, vi får arbeidsplasser, politikerne får inn skattinntekter, bedriftene får voksende omsetning og finanskapitalen blir større og de rikere rikere. Vi kaller det økonomisk vekst.

For noen hundre år siden oppdaget vitenskapen at jorda var rund som en kule. Hvis noen seilte rundt jorda kom de tilbake til utgangspunktet. På samme måte er det med økonomi og penger, det er på en måte å gjøre en rundtur å komme til samme plassen på nytt. Plasten, - oljen vi pumper opp fra Nordsjøen og sender gjennom en kjemisk fabrikk, lager ulike produkter, havner før eller senere som søppel.

Noe samles opp, men mye havner i havet og flyter i land på vår norske kyst. Det blir til mikroplast som tas opp i planter og dyrs næringskjeder og havner i magen på oss alle.

Nå har også vitenskapen funnet ut at når vår tarmflora blir i dårlig tilstand, da tenker vi dårligere. Veldig få mennesker makter å tenke nye tanker og se hele sammenhengen. På samme måte er det med de symboler vi bruker for å få økonomien til å sirkulere. Det sendes ut en mengde symboler (tall) i sirkulasjon, året etter har denne "tallmengde" vokst med 2 - 4 prosent. Så sendes denne "tallmengde" ut på en ny runde, og for at disse "tallmengder" ha verdi må det produseres og forbrukes flere produkter av plast. Tilslutt blir vi alle forført inn en "transe", "pengetransen".

For å dempe på ulempene driver vi med miljøvern (og det er bra), men dette blir en slags symptombehandling. Hva må vi gjøre? På økonomien og samfunnstenkningens område må vi oppdage at alt dreier seg om sirkulasjon av produkter og symboler som vi før eller senere møter igjen.

Disse kretsløpene finnes på mange plan (korte og lange). Det er vår bevissthet - ved våre tanker, følelser og handlinger - som må oppgraderes slikt at den indre og ytre økologien får lov å sirkulere i harmoni med sin innebygde intensjon. Vi og vitenskapen må ta konsekvensene av at vitenskapen oppdaget at jorden var ei kule svevende i et kretsløp rundt solen i et uendelig univers. Litt av en oppgave vi står overfor!