Helhetsøkonomien - en klassisk bok gis ut på nytt

Boken "Helhetsøkonomien" gis ut for 4. gang. Boken er skrevet av sivilingeniør Gjert E. Bonde, første utgave i 1933, andre utgave 1938, tredje utgave 1966. Tankegangen fra 1930-tallet bærer preg av teknologioptimismen som rådde den gang. En slik helhetsøkonomisk tankegang kunne har reddet oss fra den situasjon som nå er oppstått der klodens reproduksjon av biomasse er oppbrukt ved utgangen av juli. 

IMG_9530.jpg
IMG_9532.jpg

"Helhetsøkonomien" bygger på de sirkulære prinsippene i naturens kretsløp. Naturens store kretsløp som er grunnlaget for det realøkonomiske kretsløpet. Boken tar opp pengenes imaginære funksjon og avstemmer symbolet pengene med den realøkonomisk og naturøkonomiske virkelighet. Dette gjøres ved å bruke det dobbelte bokholderi på hele virkeligheten, derav navnet Helhetsøkonomien.

Boken bygger på at nestekjærlighetsprinsippet er grunnlaget i forhold til medmennesker og i forhold til kloden. I boken presenteres dekapitaliseringstanken, en mulig vei ut av den globale økonomiske og økologiske krise. Boken gir en "ny" logikk lignende den Yual Boah Harari skriver i boken "Sapiens - en kort historie om menneskeheten" om "En imaginær orden".

Mange hentet inspirasjon og innsikt fra denne boken opp gjennom årene. Professor Ragnar Frisch som fikk Nobels økonomipris hentet viktig inspirasjon til arbeidet med sin nasjonaløkonomiske modell. Han utelot begrepet "samfunns-systemets omkostningskonto" av hensyn til makthaverne den gang.

Ingeniør Eirik Myrhaug har hentet sine lokaløkonomiske regnskapsmodeller i Økologisk Økonomi fra "Helhetsøkonomien".En forklaring av Eiriks samiske sjamantromme

Sjamantromme_6.jpg

Det er en fantastisk glede å lansere sjamanens samiske sjamantromme. Et helt fantastisk samarbeid mellom Trommemaker Peter Armstrand og meg har ledet til designet av denne fantastiske sjamantrommen.

Den kan du nå bestille ekslusivt i nettbutikken min her. 

Trommen er skapt ut fra et moderne samisk forståelse av energisystemet i samisk mytologi. Under vil du finne en forklaring av symbolene i trommen. 

 

Forklaring av symbolene i trommen
 

Sjamantromme_2.jpg
Trommen_forklaring.jpg

Àrja

Àrja står for energi og besluttsomhet og kan ha den samme betydning som det greske ordet "logos". Dette har en struktur av "livets tre" som er den form den sørsamiske tromma er bygd opp etter. Denne bevissthet- og energi har mange ulike aspekter, det vitner de samiske symbolene om.

Raiden-acce

Raiden-acce kan være det uforklarlige som er bak hele skapelsen.

Màhtàràhkkà

Màhtàràhkkà er livets urmoder, og hennes livmor er Moder jord.

Bieggaalimmài og Chcealmmài

Bieggaalimmài og Chcealmmài, vindmannen og vannmannen er økologiske betingelser på vår jord.

Sàhràhkka og Jàbmiiàhkka

Sàhràhkka er livets vokter og Jàbmiiàhkka bærer av døden, liv og død er grunnleggende i våre menneskeliv.

Saivo

Saivo, det lykkelige folkets land, dit kommer fri-sjelen etter døden, mens kropps-sjelen forblir i moder jord. 

Ruhttu

Ruhttu, "energien" for sykdom er del av vårt liv, kanskje den delen som får oss til å vokse i bevissthet når vi ikke gjør det av en fri vilje.

Saivoriket

Saivoriket kan være der sjelen kommer etter døden, og det kan være håpet om å nå et kjærlighetens rike på jorden.

Noaide-gàzzi og Noaide-lodde

Noaide-gàzzi og Noaide-lodde, energiene som velger ut noaiden (den samiske sjamanen), og noaideveilederne i det biologiske liv i naturen, er avgjørende for sjamanen. Alle mennesker har muligheten til å få slik veiledning.

Beaivi og Ipmel

Beaivi og Ipmel er i midten av tromma. Solen skaper liv på jorden, vi er alle solen barn i materiell forstand. Ipmel, det høyeste symbolet vi kjenner, kan oversettes til "lys bevissthet-og energi". Kristendommen har brukt Ipmel som sin Gud Fader. Er en slik forståelse av virkeligheten av betydning for oss mennesker av i dag?

PÅSKEN 2017

clock.jpeg


Menneskets kognitive evne (tenkeevne) startet for 70 000 år siden ifølge vitenskapen, mens andre vitenskapskaper hevder at menneskets talespråk er 100 000 år. Myten i Bibelen sier at mennesket ble fristet til å spise av kunnskapens tre, også kjent som syndefallet. Med menneskets evne til å bruke tegn og symboler, kom muligheten til å avbilde verden og dermed også forandre den.
Skriftspråket (symboler) opptrer for første gang i Babylon for 5200 år siden, da kommer også de første kongedømmene og pengene. Grunnlaget for dette var jordbruksrevolusjonen for 12000 år siden. Det romerske imperiet hersket i middelhavsområdet da kristendommen oppstod. 
Kapitalismen og vitenskapen tok for alvor fart for 500 år siden, og i år feires Martin Luthers 500 års jubileum. Vi vet at vi nå har overskredet jordens, økologiske grenser og vi har skapt atombomben. Vi har fått et nytt «språk» i hele verden gjennom internett.
Religionen sier at Jesus døde på korset, for å frelse menneskeheten fra synd og fortapelse, og at dette skjedde i påsken for ca. 1990 år siden. Det hevdes at det skjedde to mirakler som viser at Jesu var Guds sønn, - født av en jomfru og steg opp fra de døde.
Derfor predikes evangeliene (det glade budskap) til oss rundt om i det ganske land. Hjelper dette oss mennesker i dagens situasjon, der vi holder på å ødelegge kloden og risikerer utslettelse hvis atomvåpenet slippes løs?
Diktere Fjodor Dostojevskij skriver i boken «Brødrene Karamasov» en annen versjon av «det glade budskap». «Og likevel, om det noensinne har skjedd et veldig under på jorden, måtte det være denne dagen, dagen for disse tre fristelser». Dostojevskij tenker på da Jesus var ute i ørkenen i 40 dager og netter blant ville dyr, og da ble han fristet med de 3 maktfristelser, - pengedyrkelsen, makt-dyrkelsen og religionsdyrkelsen. Du kan selv lese om dette i Matteus evangelium kapitel 4, hvordan Jesus tvert sa nei, mens menneskeheten har falt for alle tre fristelser. 
Dostojevskij skriver videre om dette: «For i disse tre spørsmålene er liksom hele menneskehetens fremtidige historie samlet og forutsagt, - her fremmanes tre bilder hvor alle menneskenaturenes uløselige konflikter møtes».
Hva om dikteren har rett i at Jesus kom med klarhet i det som er gjemt i menneskenaturens irrganger? Hva om bevisstheten om å bruk tegn og symboler på riktig måte også kan skape muligheter for menneskehetens framtid på kloden?
Kan det være slik at påskens budskap inneholder flere dimensjoner, og at transformasjonen av menneskets bevissthet kan være både for individet og felleskapet?

Heftet Økologisk økonomi delt ut til deltakerne på "Broen til framtiden"

den nye øko.jpg

Til deltakerne «Broen til Framtiden»  17. februar 2017

Einstein sa: «Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat»

Professor Arne John Vetlesen og Halfdan Wiik skreiv i «Klassekampen» 19. april 2011, om

«Klimapolitikkens elendighet»

«Selv tror vi det vel så mye skyldes sosialøkonomiens makt over sinnene. Klimapolitikken – i den grad den finnes – er blitt styrt i retning av markedsbaserte løsninger ut fra premisser som skyver andre virkemidler i bakgrunnen, som lover og reguleringer. «Kostnadseffektivitet» er blitt et mantra, BNP – ideologien holder oss fastlåst på gamle spor, uten å reflektere nye kollektive utfordringer på adekvat vis. At avkasting kan være tuftet på utarming, at veksten innebærer naturkapitalens forringelse, at produksjonen også betyr ødeleggelse og utilsiktede miljøkonsekvenser, dette fanges ikke opp i våre regnskaper, men blir skjult under betegnelsen «eksternaliteter». Å snu utviklingen og sikre en økologisk intakt klode for våre etterkommere, er bare muligheten som følge av en opplevelsesmessig revolusjon og en revisjon av etisk verdier –

kombinert med revisjon av et økonomisk system uten syn for vekstens selvdestruktive effekter på lang sikt, etter hvert også på kost sikt. Klimaforskernes budskap er, utvetydig: Det viktige skjer ikke i 2030, men før 2015»

«Den nye økologiske samfunnsøkonomi» gir en nyorientering i forhold til vårt økonomiske system og viser den «manglende» forbindelse med økosystemet som Vetlesen og Wiik etterlyser. På baksiden av arket finner du skisse til et helhetsregnskap (Økologisk Økonomisk Ressurs- og Balanseregnskap), - hvor du vil se den klare forskjellen sammenlignet BNP som ikke har balanseregnskap. Regnskapene er også beskrevet i heftet ut fra dobbelte bokholderi systemet.

La «Broen til Framtiden 2017» bli den økologisk holdbare broen vi alle ønsker å gå!

 

Heftet vil bli lansert på Eldorado bokhandel mandag 27. februar kl. 1800.

Innledning og dialog: «Kan økologisk økonomi erstatte kapitalismen?»

Sjamanen Adiglo i Tvua

En av mine kursdeltakere tipset meg om "Jungeltelegrafen"NRK P2, lørdag 10 septmber, hun skreiv"«Guri Skeie i østerled». Jeg hørte på fordi det skulle handle om strupesang fra Tuva og noen tipset meg da det begynte. I programmet møtte programleder med følge en sjaman som het Adigol, og de beskrev det som skjedde og reaksjoner i ettertid. Det var kjempespennende" Mot slutten av programmet møter Guri Skeie sjamanen Adigol, det ble en opplevelse hun aldri vil glømme.

https://radio.nrk.no/serie/jungeltelegrafen/MKMR29003616/10-09-2016

SJAMANISTISKE SYMBOLTANKER

Det gjelder å fange tanker i øyeblikket. Hytta "Utsikten" på Skui var benådet med varm høstsol og jeg satt ute under bjørka, tegnet på medisinhjulet og et tre med blader. Mens jeg tegnet blader på treet dalte et blad fra bjørka ned på arket.

Bladet kom seilende ned på notatet om medisinhjulet.

Bladet kom seilende ned på notatet om medisinhjulet.

Notatet om medisinhjulet.

Notatet om medisinhjulet.

Først satt jeg og tenkte på hvordan hjernen, hjertet og magetarmsystemet henger sammen. Hjernen inneholder 30 milliarder nerveceller og magetarmsystemet  har 4 milliarder nerveceller. Det er en forbindelse, en akse, mellom hjernen og tarmen. Hjertet har 50 til 60 ganger mere bioelektrisitet enn hjernen. Alt dette samvirker i kroppen og psyken vår. Ved å overførere denne tankegangen til medisinhjulet og de 4 fire himmelretninger,  vil det være logisk å trekke inn lungene også. Innpust og utpust er på en måte den tilbaketrekkning og fornyelse som skjer i alle deler av universet. Vår oppstilling blir da, i Nord klare tanker og vår bevissthet, i Øst vår evne til kjærlighet, i sør magetarmsystemet som vil ha sund mat og  i vest lungene som vil ha ren luft. Medisinhjulet er en gjennomskjæring av treet, nået. Men ser vi medisinhjulet i romtiden, da blir det et tree med  mange grener der vi alle er blader. Bladene inneholder samme mønster som hele treet. Når denne skissen var ferdig kom bladet dalene ned, kanskje en bekreftelse på det jeg har begynnt å arbeide med. Vil du vite mere dette og meget annet, følg med på bloggen Tankenytt.

4. - 5. februar: Nytt kurs 1 på SjamanveienHer kan du få møte din indre kraft og lære om grunnleggende sjamanisme. Kurset er både for deg som er nybegynner, og for deg som har erfaring.

Sjamanveien er en serie på 5 kurs - de går over 1 1/2 år - ledet av samisk sjaman Eirik Myrhaug. Sjamanisme er en åndelig praksis med dype historiske røtter. Sjamanisme er et livssyn og en åndelig praksis som mange finner seg hjemme i. I sjamanisme er respekten for naturen og universet i sentrum. Her forenes universets kosmiske energier med menneskets egen bevissthet. I sjamanismen er det et mål å leve i harmoni med naturen.

Kursene Sjamanveien 1  vil introdusere deg til dette:

Meditasjon (finne sjamanveien), sjamanens redskaper, hjelpeånder/kraftdyr, trommereise, samisk sjamanisme, sjamanhealing, sjamangruppens kraft.

Tid: Lørdag kl. 1000 - 1800, søndag kl. 1000 -  1700.

Pris: 2600,-.

Plasser: 16

Sted: Oslo - nærmere informasjon om adresse kommer.